środa, 28 września 2011

Mario Schönwälder - Byłoby wspaniale móc znów odwiedzić Polskę


Mario Schönwälder jest niemieckim muzykiem i szefem labelu Manikin Records. Znany z kliku solowych płyt jak i licznych wydawnictw nagranych z przyjaciółmi.

English version below

Mario -  jesteś znany nie tylko jako muzyk, ale też jako wydawca.  Do tej pory wielu fanów jest Ci wdzięcznych za wydanie muzyki Rofla Trostela czy Nightcrawlers.  Czy masz w planach ocalić coś jeszcze od zapomnienia?

M.S.: Po wydaniu wielu rzeczy z przeszłości nagranych przez Ash Ra Tempel, Manuela Gottschinga, Klausa Schulze, Rolfa Trostela i wielu innych, teraz skupię się na nowych nagraniach muzycznych, szczególnie od Spyry, Rainbow Serpent oraz moich projektach Fanger & Schonwalder oraz Broekhuis, Keller & Schonwalder.

- Posiadasz szczególną umiejętność pozyskiwania przyjaciół. Wielu ciekawych muzyków nagrywa z Tobą wspólnie płyty. Charyzma?

M.S.: Nie mam pojęcia, musisz ich sam zapytać. Może dlatego, że jestem wciąż i zawsze otwarty na nowe pomysły i wpływy? Poza tym robię to z ludźmi, dla których to wszystko jest czymś więcej niż tylko muzycznym projektem. To przyjaźń!

- W jednym z wywiadów mówisz że inspiruje Cię nawet kuchnia Twojej żony, czy macie czas razem słuchać elektronicznej muzyki?

M.S.: Regina osobiście (oraz jej pasta) jest jedną z moich inspiracji. Inspiracje znajduję również w nowych dźwiękach, filmie, moim życiu oraz... tak, słucham wiele innej muzyki. Nie tylko muzyki elektronicznej od znanych artystów. Lubię również SAGA, Pink Floyd, Supertramp, Beatles, oraz dużą ilość rocka i popu z lat 70.

- Nagrałeś cztery fajne solowe płyty, czy zarzuciłeś już całkiem indywidualne komponowanie na rzecz wspólnego muzykowania z przyjaciółmi?

M.S.: Zaczynałem swoją karierę w małym dwuosobowym zespole, ale po krótkim czasie zostałem solistą. Gdy spotkałem Basa i Detlefa (a później Thomasa i Franka), znalazłem muzycznych przyjaciół na całe życie. Wszystkie moje pomysły na album solowy stały się częściami kilku projektów (albumów) formacji Fanger & Schönwälder i Broekhuis oraz Keller & Schönwälder. Może jednak nadejdzie moment na kolejny projekt stricte solo. Kto wie?

- Wiem że planujesz wydać niedługo, lub już wydałeś  sporo różnych płyt, możesz to przybliżyć polskim słuchaczom?
 
Manikin Records był mniej aktywny w ciągu ostatnich dwóch lat, ale to jest dla mnie OK, gdyż mam więcej czasu dla siebie, mojej muzyki i przyjaciół.  Gotowy jest kolejny album Keller & Schönwälder, zatytułowany "Long Distances". Jego premiera planowana jest na 01.10.2011. W przyszłym  roku w lutym Broekhuis, Keller & Schönwälder wyda album "Red". Z kolei w kwietniu wydamy "Manikin Records - The second decade 2002 -  2012" - album podsumowujący drugie dziesięciolecie mojego labelu. Fanger & Schönwälder oraz Rainbow Serpent też pracują nad nowym materiałem. Gerd i Detlef planują współpracę, zbliża się też drugie DVD tercetu Broekhuis, Keller & Schönwälder...

- Czy miałeś już okazję słuchać młodych polskich muzyków grających muzykę elektroniczną np. Przemka Rudzia, Vandersona, Dietera Wernera czy też Polarisa?

M.S.: Słyszałem tylko nieco muzyki Polarisa i Vandersona. Fajna muzyka, szczególnie Polarisa.

- Uważasz że  muzyka elektroniczna najlepiej się sprawdza na żywo, grana przed publicznością? Czy niekoniecznie?

M.S.: To trudne pytanie. Lubię grać na żywo, czuć więcej mocy i adrenalinę, które wiążą się z graniem sytuacyjnym. Wielu kompozytorów nie przepada za wykonywaniem swojej muzyki na żywo. Wymaga to pełnej kontroli nad tkanką muzyczną, kontroli w każdej sekundzie jej trwania. Ja lubię improwizować jak w czasie koncertu na żywo coś się nie uda. Dlatego też wiele z naszych "nagrań studyjnych" jest grane i nagrywane tak, jak koncert, tylko bez publiczności.

- Bez Mario Schonwaldera elektroniczna muzyka nie byłaby taka sama. Być może niektórzy ciekawi artyści nie wydali by swoich nagrań. Masz tego świadomość?

M.S.: Jestem tylko małym człowieczkiem, który tworzy muzykę. Myślę, że el-muzyka byłaby taka sam, nawet gdybym nie wydał ani minuty z moich kompozycji. Każdy powinien robić to, co lubi i potrafi robić. Granie dla własnej przyjemności, we własnym pokoju to jedna strona medalu. Nagrywanie, wydawanie płyt to jego druga strona. - uważam, że nie wszystko co jest w dzisiejszych czasach wydawane nadaje się do słuchania. Komputery i CDRy sprawiły iż bardzo łatwym stało się zagranie, nagranie i "wydanie" muzyki. Jest to też jeden z powodów, że zmniejszyłem swój własny biznes.

- Poznałeś ostatnio kogoś ciekawego spoza swojego grona, wytwórni?  Może pragniesz powiększyć  ofertę M. Records?

M.S.: Nie, podsumowałem to w punkcie 8.

- Czy koncert 05.11.2011 w Bad Orb, 10. na  Liquid Sound Festival będzie zarejestrowany na płycie?

M.S.: Nie wiem jak wyjdzie koncert w Bad Orb :) Nie jestem w stanie przewidzieć jak wyjdzie nagranie - mam nadzieję że dobrze. Wszystkie koncerty są nagrywane i słucham ich po dłuższym czasie. Wtedy zadecyduję co z tym zrobić - nie wszystko co gramy nadaje się do wydania - wracamy do mojego punktu widzenia w  8.)

- Jest szansa usłyszeć Cię kiedyś na żywo w Polsce?

M.S.: Byłoby wspaniale móc znów odwiedzić Polskę. Ludzie są tam bardzo entuzjastyczni, mają otwarte umysły i lubią słuchać moich koncertów. Mam nadzieję, że znajdzie się promotor, który zorganizuje występ Broekhuisa, Kellera & Schönwäldera. Byłoby wspaniale, gdyby udało się zagrać w planetarium lub kościele.

- Dziękuję serdecznie  za poświęcony mi czas.

M.S.: Dzięki za pytania Damian - baw się dobrze! Mario

  1) Mario, You're not only famous as a musician but also a publisher. Fans are grateful forever for releasing music of Rolf Trostel or Nightcrawlers to name only a few - do you have plans to preserve more artists for history?

M.S.: After releasing many stuff from the past from Ash Ra Tempel, Manuel Göttsching, Klaus Schulze, Rolf Trostel and many more I´m now looking for new music specially from Spyra, Rainbow Serpent and my own projects Fanger & Schönwälder and Broekhuis, Keller & Schönwälder.

2) You seem to make friends with ease - so many interesting artists make records with you - is it charisma?

M.S.: I don´t know. Ask them :-) May be I´m always open for new ideas and influences. I do it with all  people where is more then only a musical project. It´s friendship!

3) You mentioned somewhere, that you're even inspired by you'r wife's cooking - do you find time to listen to music together?

M.S.:.Regina himslef (and her pasta) is one of my inspirations. I found also inspirations in a new sound, a movie, my life and and and.... Yes, I listen a lot of other music. Not only electronic music from all the  wellknown artists. I like also SAGA, Pink Floyd, Supertramp, Beatles and a lot of Rock & Pop from the seventies.

4) You have four great solo records on your account - did you sacrifice solo projects for collaborations with friends?

M.S.: I´ve started my career in a little band with two guys and went after a short period to a solo artist. When I met Bas and Detlef (and later Thomas and Frank) I found friends for life (and music). Ill my ideas  for a solo album will be part of several projects (albums) from Fanger  & Schönwälder and Broekhuis, Keller & Schönwälder. Maybe the day will  come for a next solo project. Who knows?

5) We know your record company keeps releasing a lot of new music - can you tell us about some of your recent ones or about to come out?

M.S.: Manikin Records get´s smaller during the last two years and it´s OK for me, because I´ve more time for my music and my friends. Ready is a new Keller & Schönwälder CD named "Long Distances", which will be released at 1th October 2011. Next year Broekhuis, Keller & Schönwälder will release "Red" (February 2012). And in April we will do our "Manikin Records - The second decade 2002 - 2012" album for the second decade of my label Manikin Records. Fanger & Schönwälder and Rainbow Serpent also works for new albums. Gerd and Detlef have plans to do a collaboration, a seond DVD from Broekhuis, Keller & Schönwälder will come.....

6) Have you heard any of the younger polish musicians in the EM genre, like Przemyslaw Rudz, Vanderson, Dieter Werner or Polaris?

M.S.:  I´ve (only) heard some music from Polaris and Vanderson. Nice music, specially Polaris.


7) Do you think that electronic music works best live, performed before an audience? Can not?

M.S.: That´s difficult: I like to play live and have more power and adrenalin when I play in a concert situation. Other people doesn´t like it to play live. They need the total control about the music in each second. I like to improvise, when live something went wrong. So many of our "studio recordings" are played and recorded in a concert situation, played live without audience.

8) Without Mario Schönwälder EM wouldn't be the same - maybe some artists would never release their work - do you ever think about that?

M.S.: I´m only a little guy, who makes music I think EM will be the same, when I never released one minute of my works. Everybody must do what he like to do. Playing music in your own rooms for your own ears is one part of the medal. Release music with capacity is the other side of the medal. I think, that not all released music is ready for a release. Computer and CDR releases makes it very simple fro the people to play, record and "release" music. That´s one of the reasons, why I make my business smaller.

9) Have you discovered some new talent that we never heard of that will be published by Manikin Records?

M.S.: No. I think all is said under 8.)

10) The concert 05.11.2011 w Bad Orb, 10. at  Liquid Sound Festival - Will there be a recording of the concert on a cd?

M.S.:I didn´t know, what we will play in Bad Orb ;-) How I can know, what we will do with the (hopefully good) recordings of the concert. All concerts will be recorded and I listen it later, often after a longer   break. Then I can show what I can do with the recordings. Not all,  what we play is OK for  a release. It´s the same view on the music  than what I´ve said under 8.)

11) Any plans to play live in Poland in the future?

M.S.: It would be a great idea to come back to Poland in the future. I found there a very enthusiasm audience with open ears and minds at all my concerts. I hope we will find a promoter, who will organize a concert with Broekhuis, Keller & Schönwälder. A special pleasure was a concert in a planetary or a church.

Thank you for your time!

M.S.: Thanks a lot for your questions, Damian. Have a nice time!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza